Oprema

Leica Zeno 5 GPS

Zeno 5 objedinjuje brojne funkcionalnosti u jedan ergonomski uređaj – čineći ga najmoćnijim i najrobusnijim ručnim GPS uređajem sa punom funkcijom mobilnog telefona. Zeno 5 poseduje brz procesor koji obezbeđuje izuzetne performanse i potpunu integraciju u Leica Zeno GIS seriju.

 • Snaga na terenu bez kompromisa
 • Optimalna preglednost i ergonomija
 • Koristi najnoviju bežičnu komunikacionu tehnologiju.
 • Eksterna antena Leica GGO2 PLUS -1 cm tačnost.
 • GLONASS sateliti

Leica Sprinter 150(M) / 250M

Leica Sprinter je sve što vam je potrebno od jednog građevinskog instrumenta. Znatno povećava efikasnost u radu svojim jednostavnim korisničkim interfejsom i brojnim funkcijama:

 • USB interfejs (samo 150M i 250M)
 • Jednostavan meni
 • Automatsko računanje visine i visinskih razlika
 • Prave nivelmanske aplikacije
 • Ugrađena memorija (samo 150M i 250M)

Leica Viva GS10

Dizajniran na bazi dugogodišnjeg iskustva i razvoja, Leica GS10 i GS15 kao glavne karakteristike donose – pouzdanost i tačnost.

 • Leica SmartCheck – RTK procesiranje koje garantuje ispravne rezultate
 • Leica SmartTrack – najviši kvalitet merenja u svim okruženjima
 • Leica xRTK – više fiksnih pozicija u teškim uslovima
 • Eksterna antena GGO3, tačnost 1 cm

Leica GS10 i GS15 su napravljeni za rad u najzahtevnijim okruženjima.

Leica TCR 1203

Instrment za merenje duzina i uglova TOTALNA STANICA LEICA TCR 1203

 • Tačnost merenja dužina 2mm +/- 2 ppm
 • Merenje dužina laserom do 100 metara
 • Opseg za merenje uglova u horizontalnoj ravni 0 0 -360 0
 • Opseg za merenje uglova u vertikalnoj ravni -55 0 -90 0
 • Tačnost merenja uglova +/- 3 ”

Kontakt

Telefon: 064 33 800 55

Adresa: Maršala Tita 32, 24300 Bačka Topola