Usluge

Legalizacija objekata je naknadno izdavanje građevinske i upotrebne dozvole za objekat, odnosno deo objekta koji je izgrađen, odnosno rekonstruisan ili dograđen bez građevinske dozvole, odnosno koji se koristi bez upotrebne dozvole.

Predmet ozakonjenja je i objekat izgrađen na osnovu građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju i potvrđenog glavnog projekta, na kojima je prilikom izvođenja radova odstupljeno od izdate građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju i potvrđenog glavnog projekta.

Takođe se odnosi  i na pomoćne i druge objekte koji su u funkciji glavnog objekta (garaže, ostave, septičke jame, bunari, bazeni, cisterne za vodu i sl.) ili su u funkciji odvijanja tehnološkog procesa u zgradi, koji se smatraju sastavnim delom nezakonito izgrađenog glavnog objekta i ozakonjuju se zajedno sa glavnim objektom, u skladu sa ovim zakonom.

Više o legalizaciji objekata

 • Snimanje i prijava objekata kod nadležnih katastarskih službi
 • Deobe parcela (realizacija projekta preparcelacije)
 • Formiranje građevinske parcele
 • Izrada protokola regulacije
 • Legalizacija- geodetski snimak
 • Obnavljanje međa- granica katastarskih parcela
 • Katastarske promene na osnovu važećih urbanističkih planova
 • Etažiranje
 • Tehnički prijem objekta i upotrebna dozvola
 • Snimanje terena i pribavljanje Uverenja o udaljenosti objekta u kome se priređuju igre na sreću od najbliže obrazovne ustanove
 • Snimanje i obeležavanje trase vodova (vodovoda, kanalizacija, elektro voda,gasovoda, toplovoda,)

katastar usluge u novom sadu

 • Izrada katastarsko-topografskog plana
  • Situacioni plan
  • Topografski plan
 • Iskolčavanje objekta
 • Snimak i kontrola temelja
 • Računanje kubatura iskopa i naspia
 • Praćenje vertikalnosti stubova
 • Praćenje sleganja objekta
 • Snimanje fasade
 • Obeležavanje osovina i visina objekta
 • Postavljanje repera
 • Nivelacija terena
 • Saobraćajnice i vodovi trasiranje
 • Obeležavanje podzemnih vodova
 • Snimanje faktičkog stanja

geodetski biro subotica

 • Praćenje mašinske montaže konstrukcija hala, kotlova i sl.
 • Praćenje izgradnje rezervoara
 • Snimanje i centriranje kranskih šina
 • Centriranje mašinske opreme

masinska geodezija backa topola

Kontakt

Telefon: 064 33 800 55

Adresa: Maršala Tita 32, 24300 Bačka Topola